11/26/2012

25 новел Кримінально-процесуального Кодексу України

На Ваш огляд представленні суттєві нововведення нового Кримінально-процесуального Кодексу України, який вступив в свою законну силу 20 листопада 2012 року. Тут викладено основні, узагальненні зміни в кримінальному процесі України. 

1. У новий КПК ввели  нові поняття:
- досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; (ст.3)

2. Відтепер прокурор, слідчий зобов’язані розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення. (ст.25)

3. Кримінальне провадження здійснюється суддею одноособово, крім випадків:
-щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років -  колегіально судом у складі трьох професійних суддів.
-щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі - колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних, а також особливості розгляду справ стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (ст.31)

4. Органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: органів внутрішніх справ; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органів державного бюро розслідувань. (ст.38)
  
5. Захисником може бути тільки адвокат (ст.45)

6. Свідок може користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката (ст.66)

7. Заходами забезпечення кримінального провадження є:
-виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;
-накладення грошового стягнення;
-тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;
-відсторонення від посади;
-тимчасовий доступ до речей і документів;
-тимчасове вилучення майна;
-арешт майна;
-затримання особи;
-запобіжні заходи. (ст.131)
  
8. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. (ст.135)

9. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  (ст.214)

10. Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання (ст.215)

11. Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути проведені у режимі відеоконференції при трансляції (ст.232)

12. Вводяться негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. (ст.246)
- аудіо-, відеоконтроль особи  (ст. 260),
-арешт, огляд і виїмка кореспонденції (261),
-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263),
-зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст.264),
-обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст.267),
-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268),
-спостереження за особою, річчю або місцем (ст.269),
-аудіо-, відеоконтроль місця (ст.270),
-контроль за вчиненням злочину (ст.271),
-виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст.272),
-негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274),
-використання конфіденційного співробітництва (ст.275).

13. У випадках: затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення здійснюється повідомлення про підозру, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені КПК. (ст.276)

14. Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження, з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.(ст.314)

15. У кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний час, повинен бути призначений запасний суддя, який перебуває в залі судового засідання протягом судового розгляду. (ст.320)
  
16. Кількість присутніх у залі судового засідання може бути обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання. Близькі родичі та члени сім’ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового засідання. (ст.328)

17. Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження) (ст. 336)

18. Суд у п’ятиденний строк з дня отримання обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні вивчає його та додані до нього матеріали і ухвалює вирок. (ст 382)

19. Строк апеляційного оскарження вироку або ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру - протягом тридцяти днів з дня їх проголошення; інших ухвал суду першої інстанції - протягом семи днів з дня її оголошення; ухвал слідчого судді - протягом п’яти днів з дня її оголошення. (ст.395)

20. Суд апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності. (ст.406)

21. Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення. (ст.426)

22. У кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. (ст.468)

23. Особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно: народного депутата України; судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; кандидата у Президенти України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати; депутата місцевої ради; адвоката; Генерального прокурора України, його заступника. (ст.480)

24. Втрачені матеріали кримінального провадження можуть бути відновлені за заявою учасника судового провадження. Близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо це необхідно для його реабілітації. (ст.525)

25. Апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.(Розділ Перехідних положень).

Немає коментарів: